Pozytywna Dyscyplina od niemowlaka do przedszkolaka – warsztaty

Czas trwania: 15 godzin zegarowych

Najbardziej optymalną formą są spotkania warsztatowe jeden raz w tygodniu po 3 h. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom istnieje możliwość zorganizowania intensywnych warsztatów weekendowych.

Dla kogo?

 • dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż.
 • dla osób pracujących z maluchami
 • dla nauczycieli i wychowawców

Czego dowiesz się z warsztatów?:

Poznasz skuteczne i sprawdzone sposoby na to, jak:

 • zachęcać dziecko do samodzielności i eksplorowania otoczenia, ustalające odpowiednie granice,
 • korzystać z metod, które nie opierają się na karach, a które wpajają ważne kompetencje społeczno-emocjonalne w domu i poza nim,
 • wspierać poczucie kompetencji i własnej wartości rozumiejąc, które zachowania są odpowiednie do wieku,
 • rozpoznać, kiedy dziecko jest gotowe na wyzwania związane z samodzielnym zasypianiem, jedzeniem nocnikiem,
 • jak unikać walki z dzieckiem przy okazji różnych czynności.

Co konkretnie dadzą ci warsztaty?:

 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy z małymi dziećmi w bezpiecznej i pełnej wsparcia atmosferze,
 • możliwość rozwijania umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
 • nowe spojrzenie na codzienne trudności,
 • cykliczna forma spotkań sprzyja wdrażaniu zmian, przyswajaniu nowych informacji i sprawdzaniu co działa najlepiej,
 • umiejętność stosowania konkretnych narzędzi w odpowiedzi na konkretne trudne zachowania dziecka
 • pewność, że poznane i stosowane narzędzia nie krzywdzą dziecka, wręcz przeciwnie pozwalają mu rozwinąć 7 ważnych postaw i umiejętności:
 1. Jestem zdolny
 2. Potrafię wnosić znaczący wkład i jestem naprawdę potrzebny
 3. Mam wpływ na to, co przydarza mi się w życiu
 4. Potrafię zrozumieć swoje emocje, wykorzystać to zrozumienie, aby rozwijać samodyscyplinę i samokontrolę oraz uczyć się z własnego doświadczenia
 5. Potrafię pracować z innymi i rozwijać przyjaźnie poprzez komunikowanie, współpracę, negocjowanie, dzielenie się, okazywanie empatii i słuchanie
 6. Potrafię radzić sobie z ograniczeniami i konsekwencjami życia codziennego z zachowaniem odpowiedzialności, zdolności przystosowania, elastyczności i uczciwości
 7. Potrafię wykorzystać mądrość do oceny sytuacji stosując odpowiednie wartości

Struktura i tematyka warsztatów:

Każde spotkanie ma charakter warsztatów i składa się z krótkiej części teoretycznej oraz bloku ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli doświadczyć co dziecko: czuje? myśli? i jakie decyzje podejmuje? w związku z konkretnymi sytuacjami.

Tematyka warsztatów:

 1. Dlaczego Pozytywna Dyscyplina?
 2. Etapy rozwojowe, czyli czego możesz się spodziewać w jakim wieku.
 3. Pełne ciekawości pytania.
 4. Temperament dziecka.
 5. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zachętę a nie pochwałę.
 6. Złam kod czyli dlaczego dzieci zachowują się „źle”?
 7. Spotkania rodzinne.
 8. Inne strategie Pozytywnej Dyscypliny.
 9. Wpływ technologi na rozwój mózgu dziecka.

Twoja inwestycja:

 • czas min. 15 h zegarowych,
 • kwota 426 zł/os.

Zniżki:

 • – 15% dla par (mąż/żona/partner/partnerka/koleżanka/kolega itd.)
 • – 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • – 10% dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Rodziny
 • promocje nie łączą się.

Co otrzymujesz?:

 • materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po warsztacie
 • kawę/herbatę/wodę/coś słodkiego
 • obiad (dotyczy warsztatów trwających dłużej niż 6 godzin dziennie)
 • certyfikat na zakończenie warsztatów (udział w min. 80% zajęć)