Pozytywna Dyscyplina – przedszkolaki i uczniaki – warsztaty

Czas trwania: 15 godzin zegarowych

Najbardziej optymalną formą są spotkania warsztatowe jeden raz w tygodniu po 3 h. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom istnieje możliwość zorganizowania intensywnych warsztatów weekendowych lub krótkich warsztatów tematycznych.

Dla kogo?

 • dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • dla nauczycieli i wychowawców

Czego dowiesz się z warsztatów?:

Poznasz skuteczne i sprawdzone sposoby na to, jak:

 • unikać walki o samodzielne spanie, jedzenie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • uczyć dzieci życiowych kompetencji bez konieczności uciekania się do stosowania kar i nagród bazując na „nieodpowiednim zachowaniu”,
 • uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i pozytywnego zachowania w domu i poza nim,
 • korzystać ze spotkań rodzinnych czy klasowych (w szkole lub przedszkolu) celem radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
 • radzić sobie w wielu innych trudnych sytuacjach.

Co konkretnie dadzą ci warsztaty?:

 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy z dziećmi w bezpiecznej i pełnej wsparcia atmosferze,
 • możliwość rozwijania umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
 • nowe spojrzenie na codzienne trudności,
 • cykliczna forma spotkań sprzyja wdrażaniu zmian, przyswajaniu nowych informacji i sprawdzaniu co działa najlepiej,
 • umiejętność stosowania konkretnych narzędzi w odpowiedzi na konkretne trudne zachowania dziecka,
 • pewność, że poznane i stosowane narzędzia nie krzywdzą dziecka, wręcz przeciwnie pozwalają mu rozwinąć 7 ważnych postaw i umiejętności:
 1. Jestem zdolny
 2. Potrafię wnosić znaczący wkład i jestem naprawdę potrzebny
 3. Mam wpływ na to, co przydarza mi się w życiu
 4. Potrafię zrozumieć swoje emocje, wykorzystać to zrozumienie, aby rozwijać samodyscyplinę i samokontrolę oraz uczyć się z własnego doświadczenia
 5. Potrafię pracować z innymi i rozwijać przyjaźnie poprzez komunikowanie, współpracę, negocjowanie, dzielenie się, okazywanie empatii i słuchanie
 6. Potrafię radzić sobie z ograniczeniami i konsekwencjami życia codziennego z zachowaniem odpowiedzialności, zdolności przystosowania, elastyczności i uczciwości
 7. Potrafię wykorzystać mądrość do oceny sytuacji stosując odpowiednie wartości

Struktura i tematyka warsztatów:

Każde spotkanie ma charakter warsztatów i składa się z krótkiej części teoretycznej oraz bloku ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli doświadczyć co dziecko: czuje? myśli? i jakie decyzje podejmuje? w związku z konkretnymi sytuacjami.

Tematyka warsztatów:

 1. Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 2. Zrozumieć etapy rozwoju dziecka – jak uczyć i wzmacniać?
 3. Dlaczego moje dziecko to robi? czyli powody nieodpowiedniego zachowania.
 4. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zachętę a nie pochwałę.
 5. Spotkania rodzinne.
 6. Jak poradzić sobie z wpływem technologii i kultury?
 7. Gdy twoje dziecko potrzebuje pomocy specjalisty.
 8. Inne strategie Pozytywnej Dyscypliny.

Twoja inwestycja:

 • czas min. 15 h zegarowych,
 • kwota 426 zł/os.

Zniżki:

 • – 15% dla par (mąż/żona/partner/partnerka/koleżanka/kolega itd.)
 • – 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • – 10% dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Rodziny
 • promocje nie łączą się.

Co otrzymujesz?:

 • materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po warsztacie
 • kawę/herbatę/wodę/coś słodkiego
 • obiad (dotyczy warsztatów trwających dłużej niż 6 godzin dziennie)
 • certyfikat na zakończenie warsztatów (udział w min. 80% zajęć)