Pozytywna Dyscyplina – przedszkolaki i uczniaki – warsztaty

Czas trwania: 15 godzin zegarowych

Najbardziej optymalną formą są spotkania warsztatowe jeden raz w tygodniu po 3 h. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom istnieje możliwość zorganizowania intensywnych warsztatów weekendowych lub krótkich warsztatów tematycznych.

Dla kogo?

 • dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • dla nauczycieli i wychowawców

Czego dowiesz się z warsztatów?:

Poznasz skuteczne i sprawdzone sposoby na to, jak:

 • unikać walki o samodzielne spanie, jedzenie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • uczyć dzieci życiowych kompetencji bez konieczności uciekania się do stosowania kar i nagród bazując na „nieodpowiednim zachowaniu”,
 • uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i pozytywnego zachowania w domu i poza nim,
 • korzystać ze spotkań rodzinnych czy klasowych (w szkole lub przedszkolu) celem radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
 • radzić sobie w wielu innych trudnych sytuacjach.

Co konkretnie dadzą ci warsztaty?:

 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy z dziećmi w bezpiecznej i pełnej wsparcia atmosferze,
 • możliwość rozwijania umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
 • nowe spojrzenie na codzienne trudności,
 • cykliczna forma spotkań sprzyja wdrażaniu zmian, przyswajaniu nowych informacji i sprawdzaniu co działa najlepiej,
 • umiejętność stosowania konkretnych narzędzi w odpowiedzi na konkretne trudne zachowania dziecka,
 • pewność, że poznane i stosowane narzędzia nie krzywdzą dziecka, wręcz przeciwnie pozwalają mu rozwinąć 7 ważnych postaw i umiejętności:
 1. Jestem zdolny
 2. Potrafię wnosić znaczący wkład i jestem naprawdę potrzebny
 3. Mam wpływ na to, co przydarza mi się w życiu
 4. Potrafię zrozumieć swoje emocje, wykorzystać to zrozumienie, aby rozwijać samodyscyplinę i samokontrolę oraz uczyć się z własnego doświadczenia
 5. Potrafię pracować z innymi i rozwijać przyjaźnie poprzez komunikowanie, współpracę, negocjowanie, dzielenie się, okazywanie empatii i słuchanie
 6. Potrafię radzić sobie z ograniczeniami i konsekwencjami życia codziennego z zachowaniem odpowiedzialności, zdolności przystosowania, elastyczności i uczciwości
 7. Potrafię wykorzystać mądrość do oceny sytuacji stosując odpowiednie wartości

Struktura i tematyka warsztatów:

Każde spotkanie ma charakter warsztatów i składa się z krótkiej części teoretycznej oraz bloku ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli doświadczyć co dziecko: czuje? myśli? i jakie decyzje podejmuje? w związku z konkretnymi sytuacjami.

Tematyka warsztatów:

 1. Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 2. Zrozumieć etapy rozwoju dziecka – jak uczyć i wzmacniać?
 3. Dlaczego moje dziecko to robi? czyli powody nieodpowiedniego zachowania.
 4. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zachętę a nie pochwałę.
 5. Spotkania rodzinne.
 6. Jak poradzić sobie z wpływem technologii i kultury?
 7. Gdy twoje dziecko potrzebuje pomocy specjalisty.
 8. Inne strategie Pozytywnej Dyscypliny.

Twoja inwestycja:

 • czas min. 15 h zegarowych,
 • kwota 426 zł/os.

Zniżki:

 • – 15% dla par (mąż/żona/partner/partnerka/koleżanka/kolega itd.)
 • – 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • – 10% dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Rodziny
 • promocje nie łączą się.

Co otrzymujesz?:

 • materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po warsztacie
 • kawę/herbatę/wodę/coś słodkiego
 • obiad (dotyczy warsztatów trwających dłużej niż 6 godzin dziennie)
 • certyfikat na zakończenie warsztatów (udział w min. 80% zajęć)

Jak być rodzicem nastolatka? – warsztaty

Nastolatek

Czas trwania: 21 godzin zegarowych

Najbardziej optymalną formą są spotkania warsztatowe jeden raz w tygodniu po 3 h. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom istnieje możliwość zorganizowania intensywnych warsztatów weekendowych.

Dla kogo?

 • dla rodziców nastolatków
 • dla osób pracujących z nastolatkami
 • dla nauczycieli i wychowawców

Czego dowiesz się z warsztatów?:

Poznasz skuteczne i sprawdzone sposoby na to, jak:

 • uczyć nastolatka, jak realizować cele, które ważne są dla niego, jak również te, które ważne są dla ciebie (np. obowiązki domowe),
 • być po stronie swojego nastolatka i upewniać się, że on o tym wie,
 • unikać pułapek nadmiernej kontroli i pobłażliwości,
 • prawdziwie szczerze rozmawiać z nastolatkiem,
 • pomagać mu radzić sobie z wyzwaniami wirtualnego świata
 • zmieniać trudne sytuacje w możliwości,
 • motywować,
 • jak dobrowolnie zrezygnować z kar i zabierania przywilejów na rzecz szukania rozwiązań,
 • zadbać o to, by twoje osobiste tematy z okresu dojrzewania nie stawały ci na rodzicielskiej drodze.

Co konkretnie dadzą ci warsztaty?:

 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy z nastolatkami w bezpiecznej i pełnej wsparcia atmosferze,
 • możliwość rozwijania umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
 • nowe spojrzenie na codzienne trudności,
 • cykliczna forma spotkań sprzyja wdrażaniu zmian, przyswajaniu nowych informacji i sprawdzaniu co działa najlepiej,
 • umiejętność stosowania konkretnych narzędzi w odpowiedzi na konkretne trudne zachowania nastolatka,
 • pewność, że poznane i stosowane narzędzia nie krzywdzą nastolatka, wręcz przeciwnie pozwalają mu rozwinąć 7 ważnych postaw i umiejętności:
 1. Jestem zdolny
 2. Potrafię wnosić znaczący wkład i jestem naprawdę potrzebny
 3. Mam wpływ na to, co przydarza mi się w życiu
 4. Potrafię zrozumieć swoje emocje, wykorzystać to zrozumienie, aby rozwijać samodyscyplinę i samokontrolę oraz uczyć się z własnego doświadczenia
 5. Potrafię pracować z innymi i rozwijać przyjaźnie poprzez komunikowanie, współpracę, negocjowanie, dzielenie się, okazywanie empatii i słuchanie
 6. Potrafię radzić sobie z ograniczeniami i konsekwencjami życia codziennego z zachowaniem odpowiedzialności, zdolności przystosowania, elastyczności i uczciwości
 7. Potrafię wykorzystać mądrość do oceny sytuacji stosując odpowiednie wartości

Struktura i tematyka warsztatów:

Każde spotkanie ma charakter warsztatów i składa się z krótkiej części teoretycznej oraz bloku ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli doświadczyć co dziecko: czuje? myśli? i jakie decyzje podejmuje? w związku z konkretnymi sytuacjami.

Tematyka warsztatów:

 1. Wyzwania bycia rodzicem nastolatków
 2. Style rodzicielstwa
 3. Poznaj siebie, poznaj swojego nastolatka
 4. Jak motywować nastolatka przy pomocy zachęty
 5. Rozwiązywanie problemów z nastolatkami
 6. Odpuszczanie
 7. Przerażające zachowania? Zadbaj o siebie
 8. Inne wg zgłaszanych potrzeb

Twoja inwestycja:

 • czas min. 21 h zegarowych,
 • kwota 596 zł/os.

Zniżki:

 • – 15% dla par (mąż/żona/partner/partnerka/koleżanka/kolega itd.)
 • – 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • – 10% dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Rodziny
 • promocje nie łączą się.

Co otrzymujesz?:

 • materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po warsztacie
 • kawę/herbatę/wodę/coś słodkiego
 • obiad (dotyczy warsztatów trwających dłużej niż 6 godzin dziennie)
 • certyfikat na zakończenie warsztatów (udział w min. 80% zajęć)

Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną – szkolenie bazowe

rodzina

Czas trwania: 15 godzin zegarowych

Najbardziej optymalną formą są spotkania warsztatowe jeden raz w tygodniu po 3 h. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom istnieje możliwość zorganizowania intensywnych warsztatów weekendowych.

Dla kogo?

 • dla osób, które chcą wychowywać dzieci bez konieczności stosowania kar i nagród,
 • dla osób, które chcą poznać opartą na szacunku i empatii skuteczną metodę wychowawczą wspierającą rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku,
 • dla osób, które pragną cieszyć  się rodzicielstwem zgodnie ze swoimi wartościami,
 • dla osób, które chcą  budować głębsze, pozytywne relacje ze swoimi bliskim, ale nie wiedzą od czego zacząć,
 • dla osób, które potrzebują dawki konkretnej wiedzy i konkretnych narzędzi do rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych.

Czego dowiesz się z warsztatów?:

 • co możesz robić, gdy nie możesz dogadać się z dzieckiem?
 • jak mówić, żeby dziecko Cię słyszało i częściej słuchało?
 • jak budować w dziecku zdrowe poczucie własnej wartości?
 • jak zachęcić dzieci do współpracy?
 • jak wspierać dziecko bez rozpieszczania go?
 • jak wyznaczać granice, ustalać i egzekwować umowy i dzielić się z dzieckiem obowiązkami?
 • jak pomóc rodzeństwu dogadać się ze sobą?
 • jak wzmacniać zaufanie dziecka do siebie?
 • dlaczego dzieci „źle” się zachowują?

Co konkretnie dadzą ci warsztaty?:

 • 52 techniki do zastosowania w odniesieniu do konkretnego problemu wychowawczego (w konkretnej trudnej sytuacji wychowawczej),
 • konkretne umiejętności do wykorzystania na co dzień w każdym miejscu, które działają długoterminowo,
 • pewność, że to w jaki sposób postępujesz nie krzywdzi dziecka a uczy go ważnych życiowych, społeczno-emocjonalnych umiejętności,
 • możliwość zbudowania pozytywnej relacji z dzieckiem już od najmłodszych lat oraz polepszenie już istniejących relacji ze starszymi dziećmi oraz partnerem,
 • możliwość stworzenia spójnego podejścia do kwestii wychowania z partnerem,
 • umiejętność poprawnego stosowania poznanych technik/narzędzi w domu,
 • wzrost empatii i zrozumienia zachowań dzieci,
 • inne spojrzenie na trudności wychowawcze,
 • bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń i informacji na temat wychowania z osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji co ty i twoja rodzina,
 • wiedzę, kiedy WARTO ODPUŚCIĆ, aby dać dziecku siłę i budować w nim poczucie własnej wartości,
 • szansę rozwoju i czasu dla siebie.

Struktura i tematyka warsztatów:

Każde spotkanie ma charakter warsztatów i składa się z krótkiej części teoretycznej oraz bloku ćwiczeń dzięki którym będziecie mogli doświadczyć co dziecko czuje? co myśli? i jakie decyzje podejmuje? w związku z konkretnymi sytuacjami.

Tematyka:

 1. Pozytywne podejście – czym jest a czym nie jest Pozytywna Dyscyplina?
 2. Złam kod – dlaczego dzieci źle się zachowują i co mogę z tym zrobić?
 3. Kary, nagrody, konsekwencje – jeśli nie to, to co innego?
 4. Zachęta i koncentracja na rozwiązaniach.
 5. Spotkania rodzinne.
 6. Do czego twoje zachowanie zaprasza twoje dzieci?
 7. Chcesz mieć rację czy RELACJĘ – czyli jakie inne techniki Pozytywnej Dyscypliny stosować?
Rodzina

Twoja inwestycja:

 • czas min. 15 h zegarowych,
 • kwota 426 zł/os.

Zniżki:

 • – 15% dla par (mąż/żona/partner/partnerka/koleżanka/kolega itd.)
 • – 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • – 10% dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Rodziny
 • promocje nie łączą się.

Co otrzymujesz?:

 • materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po warsztacie
 • kawę/herbatę/wodę/coś słodkiego
 • obiad (dotyczy warsztatów trwających dłużej niż 6 godzin dziennie)
 • certyfikat na zakończenie warsztatów (udział w min. 80% zajęć)